Květen 2009

MYseLF

15. května 2009 v 16:24 | RnB_PriNncCeSsS
Ahojte všichni.....Po DLouHé Době Se VrAcíM..JináČ Co Se Od Tý DObY ZměNilOo??
MnO nOsím DioPtrICké BrýLKy Na DálKůůAe Užh JSeM Si ZvyKLá AlE NEBuDů Se S nImi FOtiT..MNo jInak JSem NafOtiLa NějAKé New FotKY ZtrAtIla jsem MoBilA A tEĎ DOčAsně Nemám číM FOtIt Tak JSem Se FotLA MamKy MoBIlem..MNo JInak BYla JSem TakY Ve šKOle V příROdě Na šUmoVě..NA 10 Dní DOCeeLa SrAndY KOpEc Byl Ale NeměLA JSem PříSTuP nA PC JinAk ByCh Vám Už PísLa.Mno A pAK JSeM zAPomělA hESlo D Blogu A tAK jSem PřeMýšLelA nEbYL čAs ...AsiK JSeM ZtrAtiLA SBééčKA Cho'?!
Mno NewA Mě Už TO NEbAWí ObíHat TAk JseM Se RoZhoDLe že KOnč9m KDY6 Se To NEdoZvíTe TAk OznAmoVAt A ObíHAt OsoBNě FakT nEbuDu SorrY...PřIšLo Mi HodNě EmAilů OhlEdně TohO žE SI Mám ZměNit Dess Ale Mě Se TAk LíBí Páš Je RůžOvej WItH mIley CyruS KTerOU žErů Mno A mYSlím žE nEž Abych SI Ho DěLala SamA tAK To HO BUdU mít RAdši Další ROk mOžná i Dva Myslím TenHle StAREj ..
Až SežEnu NěKOhO kDo By MI UdělAl DeSs TAk Vám Dám VěDět ALe ChCI Aby Byl Zase RůžoVEj POpříPadě NějAká TA šEDivá...Tak ZdáR EvErYbODy....
BlAckCatJo NEhLeDejTe Mi ChYbY V čLánKU Já StrašNě PřeKlikáVáM HEhe:D